O nás

Vznik podniku sa datuje od roku 1953, kedy na mieste bývalej octárne vznikol podnik Gemerskej mliekarne. V roku 1954 tento podnik zanikol a bol včlenený do Banskobystrických mliekární so sídlom vo Zvolene, neskôr premenovaných na Stredoslovenské mliekarne. Pôvodná kapacita 80 tisíc litrov mlieka denne sa postupne rozšírila až na 240 tisíc litrov mlieka denne pri prvotnom tepelnom ošetrení. Závod mal tiež dve prevádzky, v Tornali (Šafárikove) a v Tisovci, ktoré boli odčlenené v rámci malej privatizácie. Vznik samostatného podniku sa datuje k 1. 7. 1991 na základe rozhodnutia MPV ŽSR o zrušení š. p. Poľnohospodársko-potravinársky kombinát Rimava k 30.6.1991, ktorého súčasťou bola i mliekareň. Mliekáreň sa sprivatizovala vo februári 1995 s účasťou prvovýrobcov mlieka a manažmentu podniku v pomere 50:50%.

V roku 2007 sa stala súčasťou francúzskej skupiny Senoble. Spoločnosť so zameraním na výrobu jogurtov zošpecializovala výrobu a v Rimavskej Sobote zrušila výrobu kyslomliečnych výrobkov a konzumného mlieka. Po kúpe mliekarne podobného zamerania vo Zvolene ku dňu 1.4.2009 závod uzatvára a prepúšťa všetkých zamestnancov. V mesiaci jún 2009 spoločnosť Senoble predáva prebytočné budovy a technológie. 1.8.2009 pod názvom GEMERMILK RS sa znovu rozbieha výroba v tomto závode.